Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


It's to hard to belive what at once brought smile to my lips now brings tears to my eyes...
 
~ Nehéz elhinni, hogy az, aki valaha mosolyt csalt az arcomra, az most könnyeket csal a szemembe ...
 
 
 
 
I lost you once
and its all my fault,
if I could fix my mistake,you know, i would!
But there's nothing i can do, except say: I will always love you!
~ Egyszer már elveszítettelek, és az csak az én hibám volt, ha kijavíthatnám ezt a hibát tudod, hogy megtenném! De nem tehetek semmit, csak annyit mondhatok: örökké szeretni foglak!
 
 
 
So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop.
~ Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni aki miatt sírsz.
 
 
„Hold me-I can’t”
 
„Ölelj át- nem tudlak…” /Edward Scissorhand/
 
 
 
 
Life is too short! Kiss slowly, laugh insanely,
 
love truely and forgive quickly.
 
~Az élet túl rövid! Csókolj lassan, nevess őrülten, szeress igazán és bocsáss meg gyorsan.
 
 
 
 
I may not be perfect,but it's always me!
~Lehet hogy nem vagyok tökéletes de legalább mindig önmagam vagyok!
 
 
 
I believe in a thing called love.
~Hiszek egy dologban,és ez a szerelem.
 
 
 
 
 
I love walking in the rain because no one knows I’m crying.
~Szeretek esőben sétálni, mert nem tudja senki, hogy sírok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My heart is bleeding and this pain will not pass…
 
~ Vérzik a szívem és ez a fájdalom nem akar elmúlni…
 
 
 
 
Love is like war: easy to start, difficult to end and
 
 impossible to forget...
 
~A szerelem olyan, mint a háború: könnyű elkezdeni, nehéz abbahagyni és lehetetlen elfelejteni....
 
 
 
 
 
 
 
Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
 
~Soha nem szabad félned a kudarctól,játszd végig a játékot!
 
 
 
 
 
 
 
I made a mistake,but he was the most beautiful mistake in my life!
 
~Hibáztam,de ő volt a legszebb tévedés az életemben.
 
 
 
 
 
Amazing how much pain you have caused me. What's even more amazing is that i still love you anyway …
 
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged…
 
 
 
 
 
 
Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you dont?
 
~Mi fáj jobban?Arra gondolni, hogy utálnod kellene őt vagy az, hogy tudod ez nincs így?
 
 
 
 
 
 
 
It's so hard to tell everyone i don't love him when he's the only one i will ever love ...
 
~ Annyira nehéz azt mondani valakinek, hogy nem szeretem őt, miközben ő az egyetlen akit valaha is szeretni fogok…
 
 
 
 
 
 
 
 
Go away Give me a chance to miss you …
 
~Menj el és adj egy esélyt hogy elfeledjelek…
 
 
 
 
 
 
 
 
You can be told that you're beautiful everyday and people can say you're - perfect - in everyway but you don't believe it .. not for one minute cause the one person you care for won't admit it …
 
~ Mindennap elmondhatják hogy gyönyörű vagy,és mondhatják az emberek hogy tökéletes vagy minden értelemben, de te ezt egyetlen percre sem hiszed el, mert aki téged érdekel az nem így gondolja …
 
 
 
 
There's always gonna be that 1 person, that no matter what he does or what he says, and how many times he hurts you - you just can't let him go because he just mean So Much to you ...
 
~ Mindig van egy személy aki nem számít hogy mit tesz vagy mit mond, és nem számít hogy hányszor okoz neked fájdalmat - nem tudod elengedni, hiszen annyira sokat jelent neked…
 
 
You touched my heart you touched my soul,
you changed my life and all my goals!
~ Megérintetted a szívem, a lelkem,
megváltoztattad az életemet és az összes célomat!
 
 
Before you make more promises, you better learn
 the definition of " for ever"
~ Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit
 jelent az "örökké" szó ....
 
 
Everything reminds me of him.There isn't a day goes
 
by that I don't think about him.
 
~Minden rá emlékeztet.Nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék rá.
 
 
 
 
 
The biggest challenge in life is to find someone
 
 who knows all of your flaws & mistakes -
 
and yet sees the best in you.                                                                                                                                    
 
~ Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit,
 
 aki ismeri az összes tévedésed és hibád,
 
de mégis a legjobbat látja benned.
 
 
 
 
 
I'm not giving you up without a fight...                                                                                               
 
~ Nem adlak fel téged küzdelem nélkül…
 
These empty days without your smile.
 
~ Üresek a napok a mosolyod nélkül.
 
 
 
 
 
 
 
Whenever you are lonely, remember this truth:
 
 
someone, somewhere is thinking of you ...
 
~ Ha valaha magányosnak érzed magad, emlékezz rá,
 
 
hogy valaki, valahol épp rád gondol...
 
 
 
 
 
 
 
Whenever I start feeling sand because I miss you,
 
 I remind myself how lucky I am to have you.
~Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra, hogy mekkora szerencsém
 
 van azért, hogy vagy nekem.
 
 
 
 
 
When I'm all alone,
I'll be wishing you will call me on the telephone
Say you want me back - but you never do
& I feel like such a fool…
~ Mikor egyedül vagyok,
azt kívánom bárcsak te keresnél telefonon,
Azt mondanád; vissza akarsz kapni engem - de sohasem hívsz
& én annyira bolondnak érzem magam…
 
 
 
 
 
 
 
One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else.
~ Az egyik legnehezebb dolog az életben azt látni, hogy akit szeretsz, valaki mást szeret.
 
 
 
 
 
 
 
 
My life turned around but I’m still living my dreams.
~ Az életem felborult, de még élem az álmaimat.
 
 
 
 
 
 
 
If I died or went somewhere far, I'd write your name on every star, so everybody could look up and see, that you mean the world for me.
~ Ha meghalnék vagy messzire mennék innen, felírnám a nevedet minden csillagra, h mindenki lássa, a világot jelented számomra.
 
 
 
Keep Smiling! It confuses people.
~ Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket.
 
 
 
 
There’s something about you my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...
 
 
 
Now I know what a fool I've been but if you kissed me now I know you'd fool me again.
~ Most látom csak, hogy milyen bolond voltam, de ha megcsókolnál, tudom, hogy újra magadba bolondítanál.
 
 
 
Memories in my mind of the day that we met,
 you showed me things that'll never forget.
~ Emlékek a fejemben arról a napról, mikor találkoztunk,
olyan dolgokat mutattál nekem, amit sose fogok elfelejteni.
 
Why can't I be that girl you talk to all friends about?
The one, that puts that gorgeous smile on your face,
the one that you wanna be with,
why can't I be that girl ?
~ Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?
Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra, az egyetlen, akivel lenni akarsz, miért nem lehetek én az a lány?
 
 
 
 
 
 
 
Smile in the morning! It makes people wonder what did you do last night.
~ Mosolyogj reggelente - az emberek eltűnődnek majd azon,
 
hogy mit csináltál előző este.
 
Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it.
~ A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod
valakivel hogy élvezd .
 
Sometimes you have to be lost, to find yourself.
~ Néha el kell veszned ahhoz, hogy megtaláld önmagad.
 
 
 
Once you love someone, that person is forever apart of you.
 ~ Akit szerettél, az örökké a részed marad.
 
Everytime people ask me: " are you two going out ?
" ... you don't realize how painful it's to reply. "
 no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani "
nem, csak barátok vagyunk. "
 
 
 
 
Real girls aren't perfect - perfect girls aren't real.
~Az igazi csajok nem tökéletesek, mert a tökéletes lányok nem igaziak.
 
 
 
 
It's finally everything clear to me & i realize: you are the person my heart searched for so long .
~ Végre kitisztult minden, és rájöttem, te vagy az a személy, akit a szívem olyan régóta keresett.
 
 
 
 
 
If you want it, go & get it because you only
 
have one life to live.
 
~ Ha valamit akarsz, menj és tedd meg,
 
mert csak egy életed van.
 
 
 
 
 
 
It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart.
~ Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullasz.
 
 
 
 
 
 
 
Should i smile coz you're my friend or cry because
 
that's all we will ever be?
~ Mosolyogjak azért, amiért te a barátom vagy,
 
vagy inkább sírjak, mert tudom, hogy soha
 
nem lesz köztünk barátságnál több?
 
 
 
You asked me what's wrong , I smiled and
 
answered nothing.Then I turn around and
 
wispered everything…
~ Megkérdezted mi baj van. Mosolyogtam és mondtam,
 
hogy semmi. Ezután megfordultam
 
és azt suttogtam minden…
 
 
 
 
 
 
I don't want you to see me cry,
 
because a girl is only pretty
 
when she smiles & i wanna
 
be beautiful when you look at me.
~ Nem akarom hogy sírni láss, hisz egy lány
 
csak úgy szép hogyha mosolyog,
 
és én gyönyörű akarok lenni mikor rám nézel.
 
 
 
 
 
Meeting you was my fate, becoming
 
your friend was my choice, but falling in
 
love with you was without my control.
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom,
 
a barátoddá válni - ez a döntésem volt,
 
de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott.
 
 
 
 
 
He caught my glance & smiled back.
 
Does he know he caught my heart as well?
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott,
 
de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?
 
 
 
 
 
One night the moon said to me:
 
"If he makes you cry, why don't you leave him?"
I paused for a while, then I looked at
 
back to the moon and said:
 
"Moon, would you ever leave your sky?"
~ Egy éjjel a Hold így szólt hozzám:
 
 "Ha mindig csak sírsz miatta, akkor miért nem hagyod el?"
Megálltam egy pillanatra,
 
majd a Holdra néztem & azt mondtam:
 
"Te elhagynád valaha a saját eged?"
 
 
 
 
 
I'm fed up with spending hours 'perfecting'
 
myself for the guy who don't fall back into me,
 
 crying over him every night, wearing fake
 
smile to hide my tears and i'm done trying
 
to make things work when they clearly aren't
 
meant to be. I can't stand it anymore.
~ Elegem van abból, hogy órákat töltök azzal,
 
hogy 'tökéletes' legyek egy olyan srácnak,
 
aki nem viszonozza az érzéseimet, hogy
 
éjszakákat sírjak át miatta, hogy hamis
 
mosolyt viseljek, azért hogy elrejtsem a könnyeimet.
 
 Végeztem azzal, hogy próbálom, a dolgokat
 
rendbe hozni mikor tisztán látszik,
 
hogy nem fog sikerülni. Nem bírom tovább…
 
 
 
 
 
 
 
Some of us think holding on makes us strong,
 
but sometimes it's letting go!
~ Néhányunk azt gondolja, hogy attól leszünk
 
erősek, ha megtartunk valamit, de néha
 
az elengedés tesz minket erőssé.
 
 
 
 
 
 
 
 
I don't wanna wake up one day & find out it's
 
too late to do all the things I wanted to do.
~ Nem akarok úgy felébredni egy nap,
 
hogy ráébredjek: már túl késő ahhoz,
 
hogy megtegyem azokat a dolgokat, amiket akartam.
 
 
 
Sometimes we smile just to keep back the tears.
~ Néha csak azért mosolygunk, hogy visszatartsuk a könnyeinket.
 
 
 
 
 
I want to be remembered as a girl
 
who always smile even when her heart is broken.
~ Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra,
 
aki mindig mosolyog, még akkor is, ha összetört a szíve.
 
 
 
 
 
It's a funny thing about comin' home. Looks the same, smells the same, feels the same. You'll realize what's changed is you.
 
~ Furcsa dolog hazaérkezni. Minden ugyanúgy néz ki, ugyanolyan az illata, ugyanúgy érzel. Aztán rájössz, hogy az egyetlen dolog, ami változott, az te vagy.
 
 
 
 
 
Sometimes we tend to be in despair when the person we careabout leaves.. but the truth is it's not our loss! It's theirs because they left the only person in the world who would never give up on them.
~ Néha hajlamosak vagyunk kétségbeesni mikor a személy, akivel törődünk, elhagy, de az az igazság hogy ez nem a mi veszteségünk, hanem az övé, mert ő veszti el azt az embert aki soha nem mondott volna le róla.
 
 
 
 
 
Life is about trusting your feelings. Taking chances. Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on.
~ Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább.
 
 
 
 
 
 
 
Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss.
~ Életünket a lehetőségeink határozzák meg; azok is, amiket elszalasztottunk.
 
 
 
 
 
You don’t understand. You may be brave enough or strong enough to live without me.. But I could never be that self-sacrificing. I have to be with you. It’s the only way I can live.
~ Te ezt nem érted. Te talán elég bátor vagy elég erős vagy ahhoz, hogy nélkülem élj, de én nem tudok ennyire önfeláldozó lenni. Nekem veled kell lennem. Ez az egyetlen módja annak hogy éljek.
 
 
 
 
 
You ever look at a picture of yourself and see a stranger in the background? It makes you wonder how many strangers have pictures of you? How many moments of other peoples lives have we been in? Just think, you could be a big part of someone else's life, and not even know it!
~ Szoktál néha egy képet nézegetni magadról, és meglátni egy idegent a háttérben? Ez elgondolkodtat, vajon hány idegennek vannak képei rólad? Más emberek életének mennyi pillanatának lettünk részesei? Csak gondolj bele. Lehet hogy valaki életének fontos része vagy, úgy, hogy nem is tudsz róla!
 
 
 
 
 
 
Maybe he's not going to write poetry, maybe he's not going to be thinking about you every moment, but he gave you a piece of him - the part that he knows you can break.
~ Lehet hogy nem fog verseket írni hozzád, lehet hogy nem fog minden egyes pillanatban rád gondolni, de neked adta lényének egy részét - azt a részt, amiről ő is tudja, hogy összetörheted.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.